TAKFLÄKTAR

DVN F400

400V. Takfläkt för +200°C kontinuerlig drift eller +400°C/120min vid evakuering av brandgaser. Motor utanför luftströmmen. Luftflöde från 1800m³/h och upp till 14000m³/h. 

Alternativ: extra ljudisolering DVNI F400

Exempel på installation

RFV  vertikalt utblås

Takfläkt RFH för vertikalt utblås. Huv i aluminium. IP55 230V eller 400V. Luftflöde från 1400m³/h och upp till max 25000m³/h.

Alternativ: vertikalt utblås RFV

THT/HATCH

THT-HATCH kombinerar funktionen av röklucka och rökgasfläkt och finns i 8 storlekar och med ett antal olika motorstorlekar. Temperaturklassning F400 +400°C/2timmar samt F300/2h

Tiracamino braskamin

Takfläkten Tiracamino är avsedd för att suga ut rök med temperatur upp till +200° C från bland annat kaminer och öppna spisar.

DVNI F400

400V. Takfläkt för +200°C kontinuerlig drift eller +400°C/120min vid evakuering av brandgaser. Motor utanför luftströmmen. Ljudisolerad. Luftflöde från 1800m³/h och upp till 14000m³/h. 

Alternativ: DVN F400

Exempel på installation

CHT  horisontellt utblås

Takfläkt CHT för horisontellt utblås. IP54 på 230V, IP55 på 400V. Luftflöde från 1450m³/h och upp till max 10000m³/h.

Alternativ: vertikalt utblås CVT

Alternativ: ATEX EX

THT-ROOF

400V, IP 55, Takfläkt med vertikalt utblås, +400grC/2h eller +300°C/2h.

Luftmängd: 3100-130000 m3/h Motoreffekter från 0,55kW upp till 37kW.

xxx

XXX

RFH  horisontellt utblås

Takfläkt RFH för horisontellt utblås. Huv i aluminium. IP55 230V eller 400V. Luftflöde från 1400m³/h och upp till max 25000m³/h.

Alternativ: vertikalt utblås RFV

CVT  vertikalt utblås

Takfläkt CVT för vertikalt utblås. IP54 på 230V, IP55 på 400V. Luftflöde från 1450m³/h och upp till max 10000m³/h.

Alternativ: horisontellt utblås CHT

Alternativ: ATEX EX

HTMF

400V, IP 55, multi-funktionell takfläkt, speciellt utvecklad huv med många fördelar, befrämjar en viss grad av självdrag.

Luftmängd: 8600-55800 m3/h

Tryck: 140-770 Pa

                  KANALFLÄKTAR

THT

Kanalfläkt för evakuering av brandgaser F400 eller F300. Kort fläkthus. EN 12101-3. S1 för kontinuerlig drift eller S2 brandevakuering.

400V IP55. Luftflöde från 3000m³/h och upp till 192.000m³/h. Kanal Ø400-1600mm.

Installationstips THT THT/CL

CBDT dubbelsugande

Direktdriven Brandgasfläkt 400°C/2tim eller 300°C/1tim, finns både med 1~ 230V motor och 3~400V motor. Utvändig kopplingsdosa. CBDT finns även inbyggd i box och heter då CJBDT.

Luftflöde från 3000m³/h upp till 18000m³/h.

CKD CKDR

Radialfläkt för utsug av brandgaser +400°C/120min med Swing-Outlucka för enkel inspektion och service. Låg ljudnivå med 40mm isolerat hölje.

MPS D F4

Utsugsfläkt med 3 valbara utblåsriktningar. Isolerad 40mm. F400 och för kontinuerlig drift +200°C. B-hjul. Max luftflöde 11800m³/h.

TCR 

Robust medeltrycksfläkt för evakuering av brandgaser. TCR för montage utanför brandcell.

Alternativ: montage inom brandcell TCR-R 

Alternativ: i box CJTCR-R

THT-CL långt hus m insp.lucka

Kanalfläkt för evakuering av brandgaser F400 eller F300. Långt fläkthus med inspektionslucka. EN 12101-3. S1 för kontinuerlig drift eller S2 brandevakuering.

400V IP55. Luftflöde från 3000m³/h och upp till 192.000m³/h. Kanal Ø400-1600mm.

Installationstips THT-CL  THT

CJTX-C remdriven dubbelsugande

Dubbelsugande remdriven brandgasfläkt. Linjär luftström. Remdrift med motor är placerad invändigt i boxen. Fläkthjul med framåtböjda skovlar. Luftflöde från 

CJMD

400V, IP55, Fläkt med bakåtböjda skovlar inbyggd i värme- & ljudisolerad box. Linjär luftriktning med kvadratisk/rektangulär anslutning för montage inom eller utanför brandcell.Kanalanslutning från ca: 400-1000 m

MPC F4

Utsugsfläkt med 3 valbara utblåsriktningar. Isolerad 30mm. F400 och för kontinuerlig drift +200°C. B-hjul. Max luftflöde 17500m³/h.

CJTHT

Fläkten THT i en värme- & ljudisolerad box, lämpad för både horisontellt och vertikalt montage. 

Alternativ: ATEX EX (CJTHT/ATEX)

CJLINE

400V, IP55, CJLine är en kanalfläkt med rak luftström och för rektangulär anslutning. Finns även med 2-hstgh motor.

Luftmängd: 1920-22800m3/h

Tryck: 290-700Pa

Kanal: från 560x450 upp till - 1250x1000mm

CJS

 Brandgasfläkt med B-hjul inbyggd i värme- & ljudisolerad box , +400grC/2h, horisontellt montage och med linjär luftriktning. Mycket anpassningsbar till gällande installation, både cirkulär eller rektangulär kanal.

Kanalanslutning cirkulär från ca: 400-710 mm

TCMP

TCMP är en radial medeltrycksfläkt, max

+70°C omgivningstemperatur runt fläkt/motor. CJMP är i en termiskt och akustiskt isolerad box.

Luftmängd: 2100-16500m3/h

Tryck: 320-1750Pa

Kanalanslutning från ca: 224-500mm

                  VÄGGFLÄKTAR

THT-WALL i vägg mot kanal

Dynamiskt väggmonterad utsugsfläkt THT-WALL. Motorstyrd öppningslucka. Ansluts mot kanal för utsug. Luftflöde från 6000m³/h och upp till 76.000m³/h. 

THT-WALL-F   i vägg utan kanal

Dynamiskt väggmonterad utsugsfläkt THT-WALL. Motorstyrd öppningslucka. Frisugande. Lufflöde från 7000m³/h och upp till 76.000m³/h. 

CJTHT-REV

Teleskopisk utskjutbart fläkthus för enkel anpassning till olika väggtjocklekar och enkel installation. Baseras på kanalfläkten THT monterad i värme- och ljudisolerad box och med skyddsgaller.

                  övrigt sortiment

Brandgasfläkt för att förflytta stora volymer av luft i parkeringhus, tunnlar och liknande. Invändig montage i undertak. Friblåsande användning.

THT-IMP JET FAN

Impulsfläkten CI används för ventilation och brandgasevakuaering i utrymmen såsom underjordiska parkeringshus. Invändigt montage i undertak. Låg bygghöjd. Friblåsande användning.

CI  kompakt låg bygghöjd

Övertryckssystem för trapphus, nödutgångar, hisschakt eller brandbekämpningslobby. Enligt Europeisk standard EN 12101-6.

KIT-BOXPDS

BRANDGASFLÄKTAR FÖR BRANDGASEVAKUERING - MONTAGE PÅ TAK, VÄGG ELLER I FLÄKTRUM 400°C/120MIN
(montage inom brandcell/brandriskområde)

Under denna rubrik finner du EKB´s brandgasfläktar avsedda för installation inom brandrisk-zonen då fläktarna är försedda med motorer certifierade för drifttid 400°C i 120 minuter och hela fläkten/paketet är certifierat för att klara temperaturer på max +400°C i 120 minuter. Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är avsedda för att i händelse av brand, ta bort de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Rökgasfläktarna finns som axialfläktar eller radialfläktar, för kanal eller vägg, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Brandgasventilation, garageventilation samt tunnelventilation.

BRANDGASFLÄKTAR FÖR BRANDGASEVAKUERING - MONTAGE PÅ TAK, VÄGG ELLER I FLÄKTRUM 400°C/120MIN
(montage utanför brandcell/brandriskområde)

Under denna rubrik finner du EKB´s brandgasfläktar avsedda för installation utanför brandrisk-zonen. Fläktarna är kapabla att klara en lufttransportstemperatur på +400°C i 120 minuter. Omgivningstemperaturen runt fläkten/motorn får oftast ej överstiga +40°C.Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är avsedda för att i händelse av brand, ta bort de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Rökgasfläktarna finns som axialfläktar eller radialfläktar, för kanal eller vägg, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Brandgasventilation, garageventilation samt tunnelventilation.

Kontakt

EKB-Produkter AB

Bronsgatan 2, 265 39 Åstorp, Sverige

ekb@ekb.se

beställningar: order@ekb.se

Tlf HK:0435-22630  08-262530  031-246450  090-128380

Öppettider: Måndag-Torsdag 8-17, Fredag 8-15

Vårt Team på EKB

Annette Walldau-Birgersson

Försäljning & Platschef

Direkt 0435-22632

Annette@ekb.se

  Peter Nielsen

  Försäljning

  Direkt 0435-22634

  Peter@ekb.se

   Jack Birgersson

   Lager & Transport

   Direkt 0435-22633

   Jack@ekb.se

    Håkan Bengtsson

    Försäljning Sthlm & Marknadsföring

    Direkt 08-4481272

    Hakan@ekb.se

     Klas Bengtsson

     Försäljning Sthlm & VD

     Ekonomi/Admin

     Direkt 08-4481271

     Klas@ekb.se

      ©2020 by EKB FLÄKTAR för Industri & Ventilation.