top of page
Upp
                  TAKFLÄKTAR
DVN F400.png

DVN F400

400V. Takfläkt för +200°C kontinuerlig drift eller +400°C/120min vid evakuering av brandgaser. Motor utanför luftströmmen. Luftflöde från 1800m³/h och upp till 14000m³/h. 

Alternativ: extra ljudisolering DVNI F400

Exempel på installation

brandgasfläkt RFV

RFV  vertikalt utblås

Takfläkt RFH för vertikalt utblås. Huv i aluminium. IP55 230V eller 400V. Luftflöde från 1400m³/h och upp till max 25000m³/h.

Alternativ: vertikalt utblås RFV

HATCH_HP EKB.png

HATCH/HP

HATCH/HP  kombinerar funktionen av röklucka och rökgasfläkt. Godkänd som helhet i enlighet med standard EN 12101-3.CE-märkt produkt klar att installera på taket. Anpassningsbart underlag för enkel installation på taket

DVNI F400.png

DVNI F400

400V. Takfläkt för +200°C kontinuerlig drift eller +400°C/120min vid evakuering av brandgaser. Motor utanför luftströmmen. Ljudisolerad. Luftflöde från 1800m³/h och upp till 14000m³/h. 

Alternativ: DVN F400

Exempel på installation

Brandgasfläkt

CHT  horisontellt utblås

Takfläkt CHT för horisontellt utblås. IP54 på 230V, IP55 på 400V. Luftflöde från 1450m³/h och upp till max 10000m³/h.

Alternativ: vertikalt utblås CVT

Alternativ: ATEX EX

Brandgasfläkt

HTMF

400V, IP 55, multi-funktionell takfläkt, speciellt utvecklad huv med många fördelar, befrämjar en viss grad av självdrag.

Luftmängd: 8600-55800 m3/h

Tryck: 140-770 Pa

brandgasfläkt

RFH  horisontellt utblås

Takfläkt RFH för horisontellt utblås. Huv i aluminium. IP55 230V eller 400V. Luftflöde från 1400m³/h och upp till max 25000m³/h.

Alternativ: vertikalt utblås RFV

Brandgasfläkt

CVT  vertikalt utblås

Takfläkt CVT för vertikalt utblås. IP54 på 230V, IP55 på 400V. Luftflöde från 1450m³/h och upp till max 10000m³/h.

Alternativ: horisontellt utblås CHT

Alternativ: ATEX EX

Skorstensfläkt rökgasfläkt

Tiracamino braskamin

Takfläkten Tiracamino är avsedd för att suga ut rök med temperatur upp till +200° C från bland annat kaminer och öppna spisar.

F400.png
                  KANALFLÄKTAR
brandgasfläkt kanalfläkt

THT

Kanalfläkt för evakuering av brandgaser F400 eller F300. Kort fläkthus. EN 12101-3. S1 för kontinuerlig drift eller S2 brandevakuering.

400V IP55. Luftflöde från 3000m³/h och upp till 192.000m³/h. Kanal Ø400-1600mm.

Installationstips THT THT/CL

kammarfläkt brandgasfläkt

CBDT dubbelsugande

Direktdriven Brandgasfläkt 400°C/2tim eller 300°C/1tim, finns både med 1~ 230V motor och 3~400V motor. Utvändig kopplingsdosa. CBDT finns även inbyggd i box och heter då CJBDT.

Luftflöde från 3000m³/h upp till 18000m³/h.

brandgasfläkt

CKD CKDR

Radialfläkt för utsug av brandgaser +400°C/120min med Swing-Outlucka för enkel inspektion och service. Låg ljudnivå med 40mm isolerat hölje.

MPS.png

MPS D F4

Utsugsfläkt med 3 valbara utblåsriktningar. Isolerad 40mm. F400 och för kontinuerlig drift +200°C. B-hjul. Max luftflöde 11800m³/h.

brandgasfläkt

TCR 

Robust medeltrycksfläkt för evakuering av brandgaser. TCR för montage utanför brandcell.

Alternativ: montage inom brandcell TCR-R 

Alternativ: i box CJTCR-R

THT_CL EKB.png

THT-CL långt hus m insp.lucka

Kanalfläkt för evakuering av brandgaser F400 eller F300. Långt fläkthus med inspektionslucka. EN 12101-3. S1 för kontinuerlig drift eller S2 brandevakuering.

400V IP55. Luftflöde från 3000m³/h och upp till 192.000m³/h. Kanal Ø400-1600mm.

Installationstips THT-CL  THT

brandgasfläkt

CJTX-C remdriven dubbelsugande

Dubbelsugande remdriven brandgasfläkt. Linjär luftström. Remdrift med motor är placerad invändigt i boxen. Fläkthjul med framåtböjda skovlar. Luftflöde från 

boxfläkt brandgasfläkt

CJMD

400V, IP55, Fläkt med bakåtböjda skovlar inbyggd i värme- & ljudisolerad box. Linjär luftriktning med kvadratisk/rektangulär anslutning för montage inom eller utanför brandcell.Kanalanslutning från ca: 400-1000 m

MPC F4.png

MPC F4

Utsugsfläkt med 3 valbara utblåsriktningar. Isolerad 30mm. F400 och för kontinuerlig drift +200°C. B-hjul. Max luftflöde 17500m³/h.

brandgasfläkt boxfläkt

CJTHT

Fläkten THT i en värme- & ljudisolerad box, lämpad för både horisontellt och vertikalt montage. 

Alternativ: ATEX EX (CJTHT/ATEX)

Brandgasfläkt

CJLINE

400V, IP55, CJLine är en kanalfläkt med rak luftström och för rektangulär anslutning. Finns även med 2-hstgh motor.

Luftmängd: 1920-22800m3/h

Tryck: 290-700Pa

Kanal: från 560x450 upp till - 1250x1000mm

brandgasfläkt

CJS

 Brandgasfläkt med B-hjul inbyggd i värme- & ljudisolerad box , +400grC/2h, horisontellt montage och med linjär luftriktning. Mycket anpassningsbar till gällande installation, både cirkulär eller rektangulär kanal.

Kanalanslutning cirkulär från ca: 400-710 mm

Brandgasfläkt

TCMP

TCMP är en radial medeltrycksfläkt, max

+70°C omgivningstemperatur runt fläkt/motor. CJMP är i en termiskt och akustiskt isolerad box.

Luftmängd: 2100-16500m3/h

Tryck: 320-1750Pa

Kanalanslutning från ca: 224-500mm

F400.png
                  VÄGGFLÄKTAR
Brandgasfläkt

THT-WALL i vägg mot kanal

Dynamiskt väggmonterad utsugsfläkt THT-WALL. Motorstyrd öppningslucka. Ansluts mot kanal för utsug. Luftflöde från 6000m³/h och upp till 76.000m³/h. 

brandgasfläkt

THT-WALL-F   i vägg utan kanal

Dynamiskt väggmonterad utsugsfläkt THT-WALL. Motorstyrd öppningslucka. Frisugande. Lufflöde från 7000m³/h och upp till 76.000m³/h. 

brandgasfläkt

CJTHT-REV

Teleskopisk utskjutbart fläkthus för enkel anpassning till olika väggtjocklekar och enkel installation. Baseras på kanalfläkten THT monterad i värme- och ljudisolerad box och med skyddsgaller.

F400.png
                  övrigt sortiment
brandgasfläkt impulsfläkt

Brandgasfläkt för att förflytta stora volymer av luft i parkeringhus, tunnlar och liknande. Invändig montage i undertak. Friblåsande användning.

THT-IMP JET FAN

Brandgasfläkt impulsfläkt garagefläkt

Impulsfläkten CI används för ventilation och brandgasevakuaering i utrymmen såsom underjordiska parkeringshus. Invändigt montage i undertak. Låg bygghöjd. Friblåsande användning.

CI induktionsfläkt

övertrycksfläkt brandgasfläkt boxfläkt

Övertryckssystem för trapphus, nödutgångar, hisschakt eller brandbekämpningslobby. Enligt Europeisk standard EN 12101-6.

KIT-BOXPDS

F400.png
BRANDGASFLÄKTAR FÖR BRANDGASEVAKUERING - MONTAGE PÅ TAK, VÄGG ELLER I FLÄKTRUM 400°C/120MIN
(montage inom brandcell/brandriskområde)

Under denna rubrik finner du EKB´s brandgasfläktar avsedda för installation inom brandrisk-zonen då fläktarna är försedda med motorer certifierade för drifttid 400°C i 120 minuter och hela fläkten/paketet är certifierat för att klara temperaturer på max +400°C i 120 minuter. Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är avsedda för att i händelse av brand, ta bort de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Rökgasfläktarna finns som axialfläktar eller radialfläktar, för kanal eller vägg, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Brandgasventilation, garageventilation samt tunnelventilation.

BRANDGASFLÄKTAR FÖR BRANDGASEVAKUERING - MONTAGE PÅ TAK, VÄGG ELLER I FLÄKTRUM 400°C/120MIN
(montage utanför brandcell/brandriskområde)

Under denna rubrik finner du EKB´s brandgasfläktar avsedda för installation utanför brandrisk-zonen. Fläktarna är kapabla att klara en lufttransportstemperatur på +400°C i 120 minuter. Omgivningstemperaturen runt fläkten/motorn får oftast ej överstiga +40°C.Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är avsedda för att i händelse av brand, ta bort de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Rökgasfläktarna finns som axialfläktar eller radialfläktar, för kanal eller vägg, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Brandgasventilation, garageventilation samt tunnelventilation.

bottom of page