top of page
HPX_1 (1).jpg

XXXXXXXX

HPX  180°

ekblogotype-blå-liten-NY.gif

xxxxx

xxxxx

CBXT_1.jpg

XXXXXX

CBXT

CMP_X_1_vA (1).jpg

XXXXX

CMP-X

HGI_1 (1).jpg

Väggmonterad axialfläkt för bl.a lantbruk med stora luftvolymer och låga varvtal. Automatiskt spjäll.

HGI höfläkt

ekblogotype-blå-liten-NY.gif

xxxxx

xxxx

CDXRT_1.jpg

xxxxxx

CDXRT

CMRS-X.jpg

XXXXX

CMRS-X

HPX-SEC_1 (1).jpg

Specialkonstruerad för att klara hög temperatur och hög luftfuktighet i olika torkanläggningar. 

HPX/SEC 150°C 

ekblogotype-blå-liten-NY.gif

xxxxx

xxx

CSXRT_1.jpg

xxxxx

CXSRT

CASB-X.jpg

XXXX

CASB-X

bottom of page